top of page

MIJN WERKWIJZE

Als je overweegt een coach te vragen om je te helpen is het fijn om te weten wat je kan verwachten. Daarom geeft ik hier een beeld van hoe een traject bij mij er uit ziet. Als coach sta ik open voor iedereen die coaching wil op het gebied van werk. Dat kan inhoudelijk om van alles gaan, zoals energiebalans, gewenste verbetering/ontwikkeling of loopbaanvragen. Hoe dan ook werkt het zo dat jij als cliënt een doel hebt, bij het realiseren daarvan help ik je.


Wetenschappelijk raamwerk

Hoewel twee trajecten nooit precies hetzelfde lopen werk ik altijd vanuit hetzelfde wetenschappelijk onderbouwde raamwerk. De basis haal ik daarvan uit de zgn. zelfdeterminatietheorie (ook wel zelfbeschikkingstheorie genoemd) (Gagné, M. & Deci, E.L., 2005). De basis daarvan zijn de universele menselijke basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie. Dat is dus waar we aan werken in een traject. Tijdens het traject houden we de voortgang bij via vragenlijsten vanuit coachingmonitor. Belangrijk is dat jij als cliënt de regie hebt en zelf bepaalt waar we heen gaan. Wanneer nodig stellen we op jouw initiatief doelen bij en scherpen we ze aan. Doelgerichte gedragscoaching noemen we dat. Vanuit dit kader vullen we verder aan met de methoden en technieken die passen bij jouw doel.


Stappen

De stappen die ik zet in een coachtraject zijn de volgende.


Stap 1: Verbinding

De eerste stap is verbinding zoeken, kennis maken en kijken of het klikt. Dit doen we vooral in de intake en de eerste sessie maar het blijft een doorlopend thema. Wanneer geen voldoende klik is, is coaching over het algemeen namelijk niet effectief (Miller & Rollnick, 2012).


Stap 2: Doel

Stap 2 is om een doel te stellen. Het belangrijkste is dat dit doel vanuit jou zelf komt. Uiteraard help ik je bij het stellen van een concreet doel. Als gedurende het traject het doel minder relevant wordt of veranderd dan gaan we eerst terug naar deze stap zodat we altijd aan een concreet en actueel doel werken. Het doel is altijd in kleine stukjes opgedeeld, haalbaar, specifiek en positief geformuleerd (Passmore, Peterson, & Freire, 2013).


Stap 3: Stappenplan

Samen maken we een plan om tot het gestelde doel te komen. Daarbij zijn twee dingen van belang: inzicht en hulpmiddelen. Afhankelijk van het doel geven we één van die twee soms wat meer of minder aandacht. Bij een heel concreet en tastbaar doel op bijvoorbeeld het ontwikkelen van gedrag is er vaak voldoende inzicht en focussen we op hulpmiddelen en stappen zetten. Bij een meer inzicht gerelateerd doel (bijvoorbeeld achterhalen wat de volgende loopbaanstap kan zijn) geven we inzicht in de beginfase een belangrijkere rol.


Stap 4: Inzicht

Het verkrijgen van inzicht doen we door het doel goed uit te diepen en analyseren wat het precieze probleem is. Daarbij gaan we zo diep als nodig, maar zeker niet dieper. Met name bij loopbaan- en energie gerelateerde vraagstukken kijken we terug aan de hand van levensloopoefeningen. Dit heeft als doel om te achterhalen waar je blij van wordt en energie van krijgt, geen eindeloos gewroet in het verleden dus, wel positief achterom kijken. Via coachingmonitor houden we je traject bij. Om meer inzicht te verkrijgen in gedrag bied ik vaak een DISC-analyse aan. Dit is met name van toegevoegde waarde als het gaat om gedrag en energie(verlies).


Stap 5: Hulpmiddelen

Als we een stappenplan en inzicht hebben, en het zit qua verbinding en doel nog goed dan gaan we op zoek naar hulpmiddelen aan die jou dichter bij je doel brengen. Hiermee ga je zelf na de sessies aan de slag. Ik vind het belangrijk dat je zelf hulpmiddelen kiest die jou aanspreken, dan werkt het namelijk het beste. Ook nodig ik je actief uit om juist met hulpmiddelen te stoppen als het niet werkt, dan proberen we gewoon iets anders.


Stap 6: Evaluatie

We evalueren minstens één keer tussendoor en aan het einde van het traject, in beide gevallen aan de hand van coachingmonitor. Naar aanleiding van de evaluaties bespreken we of het doel nog actueel is, of we er op een goede manier naar toe werken en of het moet worden bijgesteld. Naast deze evaluatie beginnen en eindigen we elke sessie met een korte informele evaluatie waarbij het vooral gaat over hoe het tot nu toe gaat en wat jij uit deze specifieke sessie wil halen, zo blijf jij altijd in de regie.


Stap 7: afscheid

Een goede coach maakt zichzelf overbodig. Het is dus altijd mijn doel dat je aan het einde van een traject zelfstandig verder kan.

Mijn werkwijze: Welkom
Proces coaching.jpg

HULPMIDDELEN DIE IK GRAAG GEBRUIK

  • Kernkwadranten (Ofman, 2022)

  • Levensloopoefeningen (Waard - van Maanen, 2002)

  • RET (Ellis & Baldon, 1993)

  • Polariteiten

  • Transactionele Analyse

  • DISC (Q4 profiles gecertificeerd trainersopleider)

  • Kleine oefenstappen inbouwen

Mijn werkwijze: Over
Mijn werkwijze: Welkom

ONDERBOUWING

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, Vol 84, no. 2, 191-215.

Ellis, A., & Baldon, A. (1993). RET Een andere kijk op problemen. Zaltbommel: Thema.

Gagné, M., & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of organizational behavior, 331-362.

Miller, W., & Rollnick, S. (2012). Motiverende gespreksvoering. Houten: Ekklesia.

Ofman, D. (2022). Hé, ik daar...?! Daniel Ofman.

Passmore, J., Peterson, D., & Freire, T. (2013). The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of coaching and mentoring. Chichester: Wiley-Blackwell.

Ryan, R., & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology 25, 54-67.

Waard - van Maanen, d. E. (2002). De veldheer en de danseres. Antwerpen: Garant uitgevers

MEER INFORMATIE

Bedankt voor de inzending!

Mijn werkwijze: Contact
bottom of page