top of page
IMG_5740.JPG

LEIDERSCHAPSTRAININGEN

Nuchter, praktisch, doeltreffend

Basisprogramma leiderschap (Ca. 2 dagdelen)

Zelfinzicht (DISC) – Communicatie – Feedback - Omgaan met weerstand

De basis is voor een leidinggevende is zichzelf kennen en effectief communiceren. Aan de hand van beproefde methodes zoals DISC gaan we hier in het basisprogramma in één dag mee aan de slag. Deze basis vormt een rode draad voor het vervolgprogramma.


Resultaat: Inzicht in eigen en andermans voorkeuren qua communicatie, zicht op je eigen referentiekader en hoe daarmee om te gaan. De praktische handvatten die je nodig hebt om effectief aan de slag te gaan als uitvoerend leidinggevende.


Situationeel leiderschap (Ca. 2 dagdelen)

Medewerkers ontwikkelen – Sturen - Begeleiden – Coachen – Delegeren

In deze eendaagse training gaan we aan de slag met de praktische basis van leidinggeven aan de hand van het model van situationeel leidinggeven (Hersey & Blanchard). De basis is de vaardigheid om in te schatten wat een medewerker nodig heeft om verder te ontwikkelen. Vervolgens leren we door praktisch te oefenen de vier stijlen van leidinggeven effectief inzetten.


Resultaat: Je bent in staat in te schatten wat een medewerker nodig heeft in een bepaalde situatie en past je stijl van leidinggeven daarop aan.


Teamleiderschap (Ca. 2 dagdelen)

Teamontwikkeling – Teameigenaarschap – Je team zelfstandig maken – Teamdoelmatigheid

In deze dag maken we de stap van individuele medewerkers aansturen naar het team als geheel ontwikkelen. We kijken aan de hand van te teamontwikkelingsmodel van Tuckman en de piramide van Lencioni wat het team nodig heeft om verder te komen. Daarnaast oefenen we met enkele teamactiviteiten die je kan gebruiken om jouw team verder te ontwikkelen.


Resultaat: Je bent in staat om te bouwen aan zelfstandig functionerende teams en deze optimaal te begeleiden.


Coachend leidinggeven (Ca. 4 dagdelen)

Coachen – Effectief gedrag stimuleren – pro-actief vs. Reactief coachen

In deze verdiepende dag gaan we verder in op coachen als leidinggevende. Wanneer kun je coachen en wanneer kun je beter sturen? En hoe zorg je dat je zo veel mogelijk coacht en gebruik maakt van de autonomie van je medewerkers? We maken een koppeling tussen de strategie van de organisatie en welk gedrag van medewerkers daarbij past. Vervolgens leren we d.m.v. coachen dit gedrag stimuleren.


Resultaat: Je herkent situaties waarin coaching effectiever is dan directe sturing en beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om effectief te coachen vanuit een leidinggevende rol.


Masterclass Motivatie (1 dag)

Zelfdeterminatietheorie – Flow – Goal Setting – Praktische toepassing

In veel organisaties en training zie ik nog de oudere motivatietheorieën (Maslow, Herzberg etc.) gebruikt worden. De laatste jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van motivatie een vlucht genomen. In deze interactieve dag neem ik je mee in de nieuwste theorieën en werken we deze samen uit tot een praktisch raamwerk om jouw organisatie en/of team(s) te ontwikkelen tot een plek waar de (intrinsieke) motivatie van medewerkers optimaal wordt gestimuleerd zodat je de best mogelijke resultaten haalt.


Resultaat: Kennis van en inzicht in de nieuwste kennis op het gebied van motivatie. Een plan om deze inzichten in jouw praktijk toe te passen.

Leiderschapstrainingen: Over mij

MEER INFORMATIE

Wilko Vermeulen

Bedankt voor de inzending!

Alles is gedrag.jpg
Leiderschapstrainingen: Neem contact op
NOBCO-EIA-P-800x600.png

NOBCO COACH

logo NOBTRA Erkende Trainer .png

TRAINER NOBTRA

CRKBO_Docent.jpg

CRKBO

Logo Q4.png

Q4 PROFILES, CERTIFIED PARTNER

Leiderschapstrainingen: Klanten
bottom of page