top of page

TEAMCOACHING

In één of meer sessies als team verder groeien

Soms heeft een team als aanvulling op een training nog wat persoonlijke aandacht nodig. En soms gebeurt er zo veel in de organisatie qua verandering dat een team extra ondersteuning nodig heeft. In eerste instantie ligt hiervoor een taak bij de leidinggevende, maar soms is het verstandig dit door een derde te laten doen. Bijvoorbeeld als je als leidinggevende erg dicht bij het probleem staat of er simpelweg niet uit komt. Vaak is het voor een externe coach makkelijker om gedragspatronen van een afstand te bekijken en bespreekbaar te maken.


Bij teamcoaching is het belangrijk om eerst goed te doorgronden wat het knelpunt precies is, en vooral of teamcoaching daarvoor een adequate oplossing kan bieden. Daarom ga ik vooraf graag goed in gesprek met zowel het team als de leidinggevende om zeker te weten dat het vraagstuk met teamcoaching kan worden opgelost en zo ja, op welke manier. Zo voorkomen we teleurstelling achteraf. Soms is namelijk een interpersoonlijke interventie, of juist een grotere organisatiewijziging de beste of zelfs enige optie.


Hebben we de teamcoachvraag concreet? Dan ga ik in één of meer sessies met jouw team aan het werk. Daarbij zal ik gedragspatronen zichtbaar maken en het team leren daar effectiever mee om te gaan. Het signaleren en bespreekbaar maken van bepaalde gedragspatronen en het voorhouden van een spiegel zet vaak al een enorme beweging in gang. Afhankelijk van de vraag kan ik dit aanvullen, bijvoorbeeld met inzicht in eigen en andermans gedragsstijl om samenwerking en onderling begrip aan te vullen. Of we gaan juist concreter aan de slag om teamdoelen scherper te krijgen en beter in lijn te brengen met organisatiedoelen. Zo kan teamcoaching in korte tijd grote veranderingen teweegbrengen.


Als teamcoach put ik uit mijn ervaring als leidinggevende van vele verschillende teams. Ik heb daarnaast de opleiding ‘coachen van teams’ en diverse andere opleidingen waarin (team)coaching aan bod komt gevolgd. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) waarmee ik me er aan heb gecommitteerd om mijn kennis door intervisie en training up-to-date te houden.

Teamcoaching: Diensten

MEER INFORMATIE

Bedankt voor de inzending!

Teamcoaching: Contact
NOBCO-EIA-P-800x600.png

NOBCO COACH

logo NOBTRA Erkende Trainer .png

TRAINER NOBTRA

CRKBO_Docent.jpg

CRKBO

Logo Q4.png

Q4 PROFILES, CERTIFIED PARTNER

Teamcoaching: Klanten
bottom of page